Részes felek konferenciája (CBD COP)

image description >

A Biológiai sokféleség egyezmény legfőbb döntéshozó szerve a Részes Felek Konferenciája (Conference of the Parties, COP). A Biológiai sokféleség egyezmény és jegyzőkönyveinek (a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv és a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó hasznok méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv) döntéshozó ülésein az egyezményhez csatlakozott 196 ország kormányainak képviselői, kormányközi és civil szervezetek, a helyi és bennszülött közösségek, valamint az üzleti szektor képviselői vesznek részt.

A CBD Részes Feleinek 15. döntéshozó ülését (COP 15), a Cartagena Jegyzőkönyv Részes Feleinek 10. Találkozóját (COP MOP 10), illetve a Nagojai Jegyzőkönyv Részes Feleinek 4. Találkozóját (COP MOP 4) 2022. december 7-19. között rendezték meg Montrealban, az egyezmény titkárságának székhelyén, azonban a szervezésért az eredeti vendéglátó ország, a Kínai Népköztársaság felelt, aki az ülés elnöki feladatait is ellátta.

A Biológiai sokféleség egyezmény 15. döntéshozó ülésén a világ országai a négy éve tartó tárgyalások csúcspontjaként 2022. december 19-én hajnalban hat határozatból álló kompromisszumos csomagot fogadtak el:

A COP 15-ről szóló összefoglaló mellékelten olvasható.