Hazai szabályozás

image description >

A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a használatukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtása Magyarországon

Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként ratifikálta a Jegyzőkönyvet 2014. április 29-én. Ezt követően, 2014 júliusában került sor az 50. ratifikációra, ami lehetővé tette, hogy a Jegyzőkönyv 2014. október 12-én hatályba lépjen. Hazánkban a Jegyzőkönyv a 2014. évi VIII. törvényben került kihirdetésre.

A genetikai erőforrások Európai Uniós – így a magyar – felhasználóira vonatkozó szabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben fogadta el az 511/2014/EU rendeletet a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatban a felhasználókra vonatkozó, a Nagojai Jegyzőkönyv szerinti, az Unióban alkalmazandó megfelelési szabályokról. Ez a rendelet nem terjed ki az EU országaiban fellelhető genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés szabályozására, amely tagállami hatáskörbe tartozó kérdés. A rendelet a Jegyzőkönyv hatályba lépésének napjától, tehát 2014. október 12-től alkalmazandó az Európai Unióban, így hazánkban is.

A nemzetközi és Európai Uniós szabályozásnak való megfelelés érdekében a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 3/2016. (I. 20.) Korm. rendeletet 2016. január 20-án tették közé és február 5-én lépett hatályba, mely meghatározza az illetékes hatóságokat, a kiszabható szankciókat és az eljárási szabályokat:

 • Nemzeti kapcsolattartó pont a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, azaz az Agrárminisztérium. (A Nagojai Jegyzőkönyv nemzeti kapcsolattartója az Agrárminisztérium, Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályának vezetője)
 • Az illetékes hatóság az országos természetvédelmi hatóság.
 • Az illetékes hatóság munkájának elősegítésére kijelölt ellenőrzési pontok:
  • A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia (a genetikai erőforrások vagy genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó hagyományos tudás hasznosításával járó kutatás-finanszírozás területén);
  • A növénytermesztési, élelmiszerlánc-felügyeleti, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a genetikai erőforrás vagy genetikai erőforráshoz kapcsolódó hagyományos tudás felhasználásával kifejlesztett termék engedélyezése, forgalomba hozatala, ellenőrzése területén).
  • További ellenőrzési pontnak minősül minden olyan szerv, amely a genetikai erőforrás vagy genetikai erőforráshoz kapcsolódó hagyományos tudás
   • hasznosításával járó kutatás finanszírozására irányuló igényt bírál el,
   • felhasználásával kifejlesztett terméket, illetve annak forgalomba hozatalát szakhatóságként elbírálja,
   • felhasználásával kifejlesztett terméket, illetve annak forgalomba hozatalát engedélyezi, vagy
   • felhasználásával kifejlesztett terméket, illetve annak forgalmazását ellenőrzi.

Az országos természetvédelmi hatóság a felhasználót a nyilatkozattétel kötelezettségének elmulasztása esetén százezer forint, míg a Rendelet 4. cikk 3. bekezdése szerinti kellő gondosság elmulasztása esetén ötmillió forint, és ha a genetikai erőforrás vagy genetikai erőforráshoz kapcsolódó hagyományos tudás felhasználásával készült termék kereskedelmi forgalomba kerül, tízmillió forint bírság megfizetésére kötelezi.

A magyarországi genetikai erőforrások hozzáférési szabályok

Magyarországon jelenleg nincsenek kifejezetten a Nagojai Jegyzőkönyv értelmében vett hozzáférési szabályok a genetikai erőforrások felhasználóira vonatkozóan. Így a magyar genetikai erőforrások felhasználhatóak előzetesen közölt hozzájárulás (PIC) és kölcsönösen elfogadott feltételek (MAT) nélkül. Azonban ha egy felhasználó védett területen és/vagy védett fajt kíván gyűjteni, akkor ezt kizárólag természetvédelmi vagy közérdekű célból teheti meg és tevékenysége a természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) alapján előzetes engedélyhez kötött. Szükséges lehet a földtulajdonos előzetes engedélye is.

A Nagojai Jegyzőkönyv nemzeti kapcsolattartója számára rendelkezésre álló információk szerint eddig nem indítottak még eljárást a magyar felhasználók ellen a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogszabály megszegésével kapcsolatban.

A Nagojai Jegyzőkönyv nemzetközi információs honlapján is elérhetők az aktuális információk, jogszabályok és egyéb jelentések.

Kérdőív a genetikai erőforrások magyarországi felhasználói számára

A Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtásában potenciálisan érintett hazai felhasználók számára összeállított ismertető és kérdőív a lap alján letölthető.