Hazai végrehajtás

image description >

A Biológiai sokféleség egyezményt 1992-ben Rio de Janeiróban az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia keretében nyitották meg aláírásra és a kellő számú csatlakozást követően 1993-ban lépett hatályba. Magyarország képviseletében a köztársasági elnök 1992. június 13-án Rióban írta alá az Egyezményt, majd az Országgyűlés 1993. december 29-én egyhangú határozattal (103/1993 OGY határozat) döntött annak megerősítéséről. Az Egyezmény kihirdetésére 1995. szeptember 28-án a Biológiai sokféleség egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI törvénnyel került sor.

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének előírásai értelmében minden részes félnek, így hazánknak is nemzeti stratégiát kell kidolgoznia a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható hasznosítására. 

Az aktuális, 2030-ig szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégia tervezetének kidolgozására 2021 során került sor, a tervezet jelenleg jóváhagyás előtt áll. 2021. októberben országos konferenciát szerveztünk, amely a tudomány, a civil szféra és érdek képviseleti szervezetek képviselőinek biztosított széleskörű lehetőséget, hogy véleményüket kifejtsék Magyarország biológiai sokféleség megőrzésére irányuló terveivel kapcsolatban.