Nemzeti Biodiverzitás Stratégia

image description >

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének előírásai értelmében minden részes félnek, így hazánknak is nemzeti stratégiát kell kidolgoznia a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható hasznosítására. 

Magyarország jelenleg hatályos, 2030-ig szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiája (3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia)

A biológiai sokféleség megőrzésének 2030-ig szóló nemzeti stratégiáját a Kormány jóváhagyta, a végleges dokumentum 2023. augusztus 8-án lett közzétéve a Kormány honlapján. A 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia átfogó keretet biztosít a hazai élővilág és a természeti erőforrások hosszú távú fennmaradásához, valamint meghatározza a 2030-ig elérendő célkitűzéseket, és az azok megvalósítását szolgáló intézkedéseket. A tervezet kidolgozására során 2021. októberben országos konferenciát szerveztünk, amely a tudomány, a civil szféra és érdek képviseleti szervezetek képviselőinek biztosított széleskörű lehetőséget, hogy véleményüket kifejtsék Magyarország biológiai sokféleség megőrzésére irányuló terveivel kapcsolatban. 

A 2030-ig szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégia itt tölthető le

A Stratégia végrehajtásáról szóló konferenciákról, szakmai rendezvényekről bővebben itt olvashat.

Információ Magyarország hatályát vesztett nemzeti biodiverzitás stratégiáiról

2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia)

Az Országgyűlés a 28/2015. (VI. 17.) határozatával fogadta el a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiáját.

A 2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia azt kívánja elérni, hogy a biológiai sokféleség csökkenése és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlása megálljon Magyarországon 2020-ig, valamint állapotuk lehetőség szerinti javuljon. Ehhez a biológiai sokféleség megőrzés szempontjainak be kell épülnie a szektorokat áthidaló szakpolitikába, stratégiákba és programokba, valamint azok megvalósításába.

A 2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia célkitűzéseinek meghatározásához a hátteret és kiindulási alapot az érintett (szak)területek főbb jellemzőit és a biológiai sokféleséggel összefüggő főbb tendenciákat bemutató helyzetértékelés adja. A 2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia a felvázolt jövőképet szem előtt tartva – az EU biodiverzitás stratégiájának szerkezetéhez bizonyos mértékig igazodva – hat területre helyezi a hangsúlyt: a természetvédelmi oltalom alatt álló területek és fajok védelmére; a táji diverzitás, a zöld infrastruktúra és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartására; a mezőgazdasággal összefüggő kérdésekre; a fenntartható erdő- és vadgazdálkodásra és a vízi erőforrások védelmére; az inváziós idegenhonos fajok (özönfajok) elleni küzdelemre; valamint hazánk szerepvállalására a nemzetközi biodiverzitás-védelmi megállapodásokból fakadó kötelezettségek végrehajtásában. Ezeken a stratégiai területeken belül húsz célkitűzés összpontosít a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos hazai problémák kezelésére. Minden célkitűzéshez több konkrét cél tartozik, amelyek megvalósítását intézkedések, a nyomon követést pedig indikátorok szolgálják. A 2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia a végrehajtásban érintett szereplőket és felelős intézményeket is azonosítja.

A 2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia megvalósulásáról közbenső értékelés készült 2017-ben, majd utólagos értékelés a megvalósítási időtáv végét követő egy éven belül, 2021-ben.