Kidolgozás alatt álló jelentések

image description >

Széles körben egyre inkább elfogadott nézet, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához, az éghajlatváltozás lassításához, az egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a fenntarthatóság eléréséhez rendszerszintű változás szükséges. 

Ahhoz, hogy ezeket a rendszerszintű változásokat megléphessük, részleteiben kell ismernünk a természetet, társadalmat érintő folyamatokat, hatásokat és a lehetséges jövőképeket. 

Az IPBES 7. plenáris ülésén (2019. április/május, Párizs) új munkaprogramot fogadott el a 2019-2030 közötti időszakra vonatkozóan, melyben feladatként fogalmazta meg több értékelés elfogadását is.


NEXUS ÉRTÉKELÉS

A biológiai sokféleség, a klíma, a víz, az élelmiszer és az egészség közötti összefüggések tematikus értékelése


A nexus értékelés elsősorban az élelmiszer- és vízbiztonsággal, az egészséggel, a szárazföldi és tengeri biológiai sokféleség védelmével és az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos fenntartható fejlődési célok közötti összefüggéseket vizsgálja. A nexus értékelés áttekinti, hogy jelenleg milyen állapotban van az öt vizsgált nexus elem (vagyis a biológiai sokféleség, a klíma, a víz, az élelmiszer, az egészség), elemzi a közöttük fennálló összetett kapcsolatrendszert, valamint az érintett társadalmi-ökológiai rendszereket és azok szereplőit. A nexus értékelés rávilágít a biológiai sokféleség, klíma, víz, élelmiszer, egészség közötti kapcsolatrendszer nexus elemekkel kapcsolatos hiányosságaira, a vonatkozó szükségletekre és lehetséges jövőképekre, így támogatja a megalapozott, tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt.

A nexus értékelés elkészítésében jelenleg több mint 250 szakértő vesz részt, köztük magyar szakemberek is: Benedek Zsófia, Földvári Gábor, Kovács Eszter (vezetőszerzők). Az értékelést megalapozó előkészítő munkában Török Katalin (MEP tagként), Kovács Éva és Tóth Péter (scoping expert-ként) vett részt.

A nexus értékelés fejezeteinek első felülvizsgálata 2023. január-februárban történt meg, majd 2023. december és 2024. januárja között a második felülvizsgálat keretében újabb lehetőséget biztosítottak arra, hogy bárki véleményt nyilvánítson a tervezet szövegével kapcsolatosan. A tervek szerint a végleges Nexus értékelés az IPBES 11. plenáris ülésén (2024, Namíbia) kerül elfogadásra.


RENDSZERSZINTŰ VÁLTOZÁS ÉRTÉKELÉSE

A biodiverzitás-csökkentés hátterében álló okokat, valamint az élővilág változatosságának fennmaradásához szükséges rendszerszintű változásokat meghatározó tényezőket vizsgáló IPBES értékelés


A rendszerszintű változásokkal kapcsolatos értékelés (Transformative change assessment) célja az emberi társadalomban egyéni és kollektív szinten egyaránt meglévő viselkedési, társadalmi, kulturális, gazdasági, intézményi, technikai és technológiai dimenziók megértése és azonosítása. Ezen tényezők felhasználhatók a biológiai sokféleség megőrzése, helyreállítása és bölcs felhasználása érdekében történő rendszerszintű változásokhoz, figyelembe véve a fenntartható fejlődéssel összefüggő tágabb társadalmi és gazdasági célokat is. 

A több mint 200 szakértő által összeállított közel 1000 oldalas tervezet különböző tudományágakból, forrásokból és tudásrendszerekből származó bizonyítékokat sorakoztat fel, és összegyűjti a biológiai sokféleség csökkenése mögött álló okok kezeléséhez rendelkezésre álló stratégiákat és lehetőségeket. A rendszerszintű változás meghatározó tényezőire összpontosítva az értékelés foglalkozik a fenntartható, igazságos jövő eléréséhez szükséges stratégiák és intézkedések típusaival is, továbbá kulcsfontosságú üzeneteket fogalmaz meg a döntéshozók számára, akik felhasználhatják azokat a lehetőségek azonosításához, stratégiák kidolgozásához.

Az értékelés tervezetének külső felülvizsgálatára első alkalommal 2023. elején került sor, majd 2023. december 8. és 2024. január 31. között a második felülvizsgálat keretében újabb lehetőség nyílt arra, hogy bárki véleményezze a tervezetet. A végleges értékelést az IPBES 11. plenáris ülése fogadja majd el 2024-ben Namíbiában.


ÜZLETI SZFÉRA ÉS BIODIVERZITÁS ELEMZÉS

Jelenleg készül az üzleti szféra és a biodiverzitás összefüggéseiről szóló „fast track” jelentés, amely azt vizsgálja, hogy

  • az üzlet szféra, a magánszektor milyen módon és mértékben függ a biodiverzitástól és a természettől,
  • az üzleti szektor milyen hatásokat gyakorol a természetre,
  • melyek azok az indikátorok és módszerek, amelyekkel az üzleti szektor mérni tudná a biodiverzitásra gyakorolt hatását, illetve a természetre utaltságát,
  • milyen lehetőségei vannak az üzleti szektornak, mivel a szerepük kulcsfontosságú a biodiverzitás-csökkenés megállításában, valamint
  • milyen lehetőségei vannak a kormányzatoknak, a pénzügyi szektornak, a társadalomnak.

A tanulmány módszertani összefoglalóját 2022-ben az IPBES 9 fogadta el, a tervek szerint az IPBES 12-n várható a tanulmány elfogadása.


MÁSODIK GLOBÁLIS JELENTÉS

A biológiai sokféleségről és ökoszisztéma-szolgáltatásokról szóló második világjelentés (Second global assessment of biodiversity and ecosystem services) módszertani előkészítése folyamatban van (scoping report). Ez alapján a 2024. decemberben az IPBES 11 fog döntést hozni a második világjelentés kidolgozásának elindításáról.