IPBES plenáris

image description >

IPBES 10. plenáris ülés (Bonn, 2023. augusztus 28. – szeptember 2.)

Az IPBES legutóbbi, 10. plenáris ülését 2023. augusztus 28. – szeptember 2. között rendezték Bonnban. Az ülés legkiemelkedőbb eredménye, hogy elfogadtak egy tematikus értékelő tanulmányt az idegenhonos inváziós fajokról és visszaszorításukról (a magyar összefoglaló itt olvasható), melynek legfontosabb megállapításai a következők:

 • Az idegenhonos inváziós fajok komoly veszélyt jelentenek a természetre, a természetnek az emberhez és a jó életminőséghez való hozzájárulására;
 • Az idegenhonos inváziós fajok száma és hatása világszerte gyorsan növekszik, és az előrejelzések szerint a jövőben is növekedni fog;
 • Az idegenhonos inváziós fajok megjelenése/terjedése és negatív hatásaik hatékony kezeléssel megelőzhetők és mérsékelhetők;
 • Integrált kormányzati megközelítéssel a biológiai inváziók kezelése terén jelentős előrelépés érhető el.

A plenáris ülésen megválasztották az IPBES következő elnökét, David Oburát (Kenya) és döntöttek arról, hogy a következő plenáris ülést (IPBES 11) Namíbiában rendezik meg 2024-ben.

Az ülés további fontos döntései:

 • elfogadták a módszertani összefoglalót arról, hogy a második világjelentés (Second global assessment of biodiversity and ecosystem services) készítése során milyen szempontokat kell majd a szakértőknek figyelembe venni;
 • döntöttek arról, hogy el kell készíteni két ún. „fast track” jelentést 2-2 év alatt (fast-track methodological assessment monitoring biodiversity and nature’s contributions to people, és fast-track methodological assessment of biodiversity-inclusive spatial planning and ecological connectivity);
 • elvégezték a 2030-ig tartó munkaprogram félidős felülvizsgálatát;
 • meghatározták egyes munkacsoportok feladatkörét (capacity building, knowledge and data, Indigenous and local knowledge, and scenarios and models of biodiversity and ecosystem services);
 • döntöttek arról, hogy a 12. plenáris ülésén fogják meghatározni a következő – egyben 2030-ig az utolsó – értékelő tanulmány témáját.

Az IPBES döntéshozó testülete a plenáris, amelyen a tagállamok kormányzati delegációi, kormányközi és civil szervezetek, valamint bennszülött és helyi közösségek képviselői vesznek részt. Az IPBES tagjaként magyar delegáció is rendszeresen részt vesz a plenáris üléseken. 


EU delegáció tagjai az IPBES 10. ülésén (forrás: IISD)


IPBES 9. plenáris ülés (Bonn, 2022. július 3-9.)

Az IPBES  9. plenáris ülését 2022. július 3-9. között Bonn városában rendezték. A plenáris fő eredménye, hogy elfogadta az alábbiakat: 

 1. a vadon élő fajok fenntartható használatáról szóló globális értékelést (amelynek kulcsüzenetei itt olvashatók magyarul);
 2. a természet értékeiről és értékeléséről szóló globális jelentést (amelynek kulcsüzenetei itt olvashatók magyarul);
 3. módszertani összefoglalót arról, hogy az üzleti szféra és a biodiverzitás összefüggéseiről szóló világjelentés készítése során milyen szempontokat kell majd a szakértőknek figyelembe venni; 
 4. az IPBES 2022-2023. évi munkaprogramját. 

Az üzleti szféra és a biodiverzitás összefüggéseiről 2 év alatt elkészülő jelentés – amelynek elkészítésére a szakértők kijelölése a közeljövőben fog megtörténni – arról fog szólni, hogy

 • az üzlet szféra, a magánszektor milyen módon és mértékben függ a biodiverzitástól és a természettől,
 • az üzleti szektor milyen hatásokat gyakorol a természetre,
 • melyek azok az indikátorok és módszerek, amelyekkel az üzleti szektor mérni tudná a biodiverzitásra gyakorolt hatását, illetve a természetre utaltságát,
 • milyen lehetőségei vannak az üzleti szektornak, mivel a szerepük kulcsfontosságú a biodiverzitás-csökkenés megállításában, valamint
 • milyen lehetőségei vannak a kormányzatoknak, a pénzügyi szektornak, a társadalomnak).