Egészség és biodiverzitás

image description >

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) közös jelentése szerint a biodiverzitás és az egészség közötti kapcsolat a következő szinteken ölt testet:

  • az egyén szintjén: az emberi mikrobiom szerepet játszik az emésztésben, az immunrendszer szabályozásában és a fertőzések megelőzésében;
  • a közösség szintjén: a biodiverzitás számos aspektusa járul hozzá a mezőgazdasági termeléshez, miközben alakítja a spirituális és kulturális értékeket;
  • a bolygó szintjén: az organizmusok sokfélesége meghatározza az ökoszisztémák állapotát, melyek az életünkhöz nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtják (táplálék, tiszta levegő, megfelelő minőségű és mennyiségű víz).

Ez a gondolat tükröződik Biológiai Sokféleség Egyezmény Preambulumában, valamint a 8. cikkelyben megjelenik a biotechnológia egészségre gyakorolt hatásának kérdése, melyre kiemelten összpontosít biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv. 2008-ban az Egyesült Nemzetek Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO), Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE), a WHO, az ENSZ influenzával kapcsolatos ügyeket koordináló hivatala (UNSIC), az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és a Világbank stratégiai keretet fogadott el az ember–állat–élővilág kapcsolatából fakadó járványos megbetegedések kezelésére, melyben az emberek, az élővilág, háziállatok, növények egészsége közötti összefüggést felismerő "One Health" megközelítésre építkeztek. 2021-ben létrejött a „One Health Magas Szintű Szakértői Bizottság” (One Health High-Level Expert Panel – OHHLEP). 2022-ben a FAO, UNEP WHO és a WOAH kihirdette a 2022 és 2026 közötti időszakra vonatkozó One Health Joint Plan of Action cselekvési tervet. 

fotó: www.pexels.com

A biológiai sokféleség egyezmény részes feleinek vonatkozó döntései

A CBD COP (Biológiai sokféleség egyezmény részes felek konferenciája) több, a tárgyat érintő határozatot fogadott el, melyek itt érhetők el. Ezek közül kiemelendő a XII/21 (2014) határozat, ahol egy integráns koncepcióként említi a One Health megközelítést, mely elősegíti a biodiverzitás és az emberi egészség közötti kérdések megfelelő kezelését. A 14/4 (2018) határozat célja a SBSTTA (CBD Tudományos, Szakmai és Technológiai Tanácsadó Tanácsadó Testülete) által megalkotott, a biodiverzitás és egészség kapcsolatára irányuló technikai iránymutatások One Health megközelítésbe történő integrálása volt. A 15/4 (2022) határozat szerint a kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia (GBF) implementálásának összhangban kell állnia a One Health megközelítéssel, megvalósítva az emberek, állatok, növények és ökoszisztémák egészsége közötti összhangot, felismerve a gyógyszerek, vakcinák és más biodiverzitással összefüggő termékekhez való egyenlő hozzáférés szükségességét.

A 2030-ra vonatkozó 12. cél jelentős mértékben növelni kívánja a városok zöld és kék területeihez való hozzáférést, ezek összefüggő jellegét, fenntarthatóságát, többek között a biodiverzitás megőrzése és fenntartható használata által, biztosítva a városfejlesztési tervek arra tekintettel való megalkotását, javítva a természetes biológiai sokféleséget, az ökológiai egységet, valamint az emberi egészséget és jóllétet. A 15/29 (2022) határozat többek között előirányozta a GBF-hez kapcsolódó monitoring keretrendszer egészséggel kapcsolatos indikátorainak fejlesztését.

További releváns dokumentumok

2020. július 27-31. között az IPBES (biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésével foglalkozó kormányközi testület) online workshopot szervezett, mely a biodiverzitás és a világjárványok közötti összefüggésre fókuszált, javasolva egy magas szintű kormányközi tanácsadó szervezet felállítását, valamint a One Health megközelítés nemzeti intézményesítését, továbbá az egészség és kereskedelem területén egy új kormányközi együttműködés kialakítását.

A SBSTTA 24. ülésszakához köthető egy globális cselekvési terv tervezete, mely a testi-lelki egészség előmozdítására irányuló 3. Fenntartható Fejlődési Cél megvalósítását szolgálná, figyelemmel a biodiverzitás és egészség közötti összefüggésre. Mindezek alapján születtek a SBSTTA ajánlások a biodiverzitás és egészség kapcsolatáról, szorgalmazva a CBD COP 14/4. sz. határozatában felvetett globális akcióterv és célzott üzenetek megvalósítását, felhívva az érintetteket az eredmények elérhetővé tételére a SBSTTA következő üléseire, annak céljából, hogy javaslatot fogalmazzanak meg a 2024-ben esedékes CBD COP16-ra.