GBF monitoring rendszere

image description >

A biodiverzitás csökkenésével foglalkozó munka egyik elengedhetetlen része a monitoring tevékenység, mely a biológiai sokféleség állapotáról, az ehhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági kérdésekről és a releváns politikai döntéshozatalról nyújt információkat.

A Biológiai sokféleség egyezményben (Convention on Biological Diversity, CBD) megfogalmazottakkal összhangban a monitoring tevékenység indikátorok alkalmazásán keresztül tud a leghatékonyabban megvalósulni. Az indikátorok, vagy mutatók, olyan információs eszközök, melyek a biológiai sokféleség aktuális állapotát és folyamatait jellemzik, képet nyújtva a kitűzött célok megvalósulásáról, a természetvédelmi kezelések hatékonyságáról

A jelenleg érvényes, globális monitoring rendszert a CBD 15. Részes Felek Konferenciáján hozták létre (COP15, 15/5 határozat). A 2022 decemberében, Montreálban elfogadott kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégiában (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, KM-GBF) meghatározott globális célok megvalósulásának következetes, szabványosított és skálázható nyomon követésére szolgál. A COP15-ön elfogadott monitoring rendszer indikátorai azonban még több cél esetében hiányosak, véglegesítésükre a tervek szerint a COP16-on fog sor kerülni.


A GBF monitoring rendszere

A COP15 15/5. határozata (Monitoring framework for the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) tartalmazza a monitoring rendszert felépítő indikátorok listáját, melyek a GBF célterületeinek és céljainak (Goals and Targets) megvalósulását követik nyomon. Az indikátorok típusai a következők:

  • főindikátorok (headline indicators), melyek a célok általános nemzeti, regionális és globális megvalósulásának nyomon követésére alkalmasak, a nemzeti jelentésekben (national reports) kell majd jelenteni róluk (https://www.post-2020indicators.org/) Külön kategóriát képviselnek a bináris indikátorok (binary indicators), melyek a globális előrehaladásról nyújtanak információkat szintén a nemzeti jelentésekben szereplő kérdésekre adott bináris (igen/nem) válaszok alapján. A bináris indikátorok módszertana még kifejlesztés alatt áll és az igen/nem válaszoknál részletesebb, eldöntendő válaszokat lehet majd bejelölni.
  • komponens indikátorok (component indicators), melyek opcionálisak és a célkitűzések részletesebb, országon belüli, nemzeti, regionális és globális monitorozására alkalmasak;
  • kiegészítő indikátorok (complementary indicators), amelyek opcionálisak, továbbá a célok és célkitűzések tematikus vagy mélyrehatóbb elemzését teszik lehetővé.

A COP15/5 határozat alapján megalakult egy nemzetközi ad hoc szakértői csoportot (Ad Hoc Technical Expert Group on Indicators for the Kunming-Montreal global biodiversity framework, IND-AHTEG), amely a monitoring rendszer megvalósításával és fejlesztésével, a hiányos indikátorok kidolgozásával foglalkozik. 45 tagja van, Magyarországról dr. Molnár Zsolt (Ökológiai Kutatóintézet) szakértő vesz részt a munkájában.

A CBD központi honlapján létrehoztak egy online fórumot is a felmerülő kérdések megvitatására, tapasztalatcserére. A szakértői csoport munkáját segíti továbbá a Technical Expert Group on Financial Reporting (pénzügyeket érintő indikátorok kapcsán), a Biológiai sokféleség egyezmény 8. cikkelyével foglalkozó munkacsoport (WG8J, hagyományos tudás témáját érintő indikátorok) és a Cartagena Jegyzőkönyv szakértői csoportja (Liaison Group on the Cartagena Protocol on Biosafety), amely a biológiai biztonságról szóló 17. GBF cél indikátorának kidolgozásához járul hozzá).

A létrehozott monitoring rendszer szorosan összefügg a COP15 15/6. határozatával, mely a tervezési, monitoring, beszámolási és ellenőrzési mechanizmusokkal foglalkozik (Mechanisms for planning, monitoring, reporting and review).

A 2024-es év feladatai

Az IND-AHTEG a 2024. március 12-15. között Cambridge-ben megrendezésre kerülő találkozóján készíti el a csoport zárójelentését. Ez alapján a SBSTTA 26. ülésén (SBSTTA26, 2024. május 13-18., Nairobi) ajánlásokat fogalmaznak meg a COP16 döntéshozó konferenciára.

A Biológiai sokféleség egyezmény 2024 októberében megrendezésre kerülő 16. Részes Felek Konferenciáján (COP16) várható a monitoring rendszer fejlesztésének befejezése, illetve a teljes körű végrehajtáshoz és hatékonyságának felülvizsgálatához szükséges további munka követelményeinek mérlegelése.


forrás: Valeria Boltneva