Pannon Magbank Life+ projekt

image description >

A Biológiai Sokféleség Egyezmény egyik alapvető célkitűzése a földi élet minden formájának, a genetikai sokféleségnek a megőrzése. Az Európai Unió élővilág-megőrzési stratégiájának gyakorlati megvalósítására kidolgozott EU Biológiai Sokféleség Cselekvési Terv célul tűzi ki, hogy fel kell térképezni a vadon élő fajok ex-situ megőrzési programjainak hiányosságait és megoldást kell találni ezekre.

Az Európai Unió 2006-ban célul tűzte ki, hogy azonosítani kell a vadon élő fajok élőhelyen kívüli (ex-situ) megőrzési programjainak hiányosságait, melyekre megoldást kell találni. A Növényvilág Megőrzésének 2010-ben felülvizsgált Világstratégiája értelmében 2020-ig a veszélyeztetett fajok legalább 75%-át ex-situ gyűjteményekben meg kell őrizni, lehetőleg a származási országban. A nemzetközi és európai uniós vállalásokkal összhangban szükségessé vált az ún. Pannon Magbank létrehozása Magyarországon, amely a Pannon biogeográfiai régió vadon élő edényes növényeinek ex-situ magbankban történő megőrzését szolgálja a természetes élőhelyen történő védelem biztonsági kiegészítéseként.

Amellett, hogy megnövelik a biztonságot a veszélyeztetett populációk vagy ritka fajok természetes, eredeti élőhelyükről történő esetleges eltűnése, illetve degradációja esetén, az ex situ magbankok további lehetőségeket nyújthatnak a vadon élő populációk genetikai változásainak nyomon követésére, kutatási anyagokhoz biztosítanak hozzáférést anélkül, hogy az eredeti élőhelyre gyakorolt zavarás megnövekedne, valamint hozzájárulnak a növénytársulások diverzitásának és stabilitásának fenntartásához használt tényezők átfogó vizsgálatához.

A projekt célkitűzéseinek az elérését, a világ 13. legnagyobb mezőgazdasági génbankjának, a Növényi Diverzitás Központ a jelenlegi funkcióinak kiterjesztésével tervezzük elérni, mely jelenleg is több mint 50 évnyi tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdasági géntartalékok megőrzése területén. A mezőgazdasági és vadonélő növényeket együttesen megőrző génbank megalapítása egyedülálló és követendő példa a világ számára, mivel a Biológiai sokféleség egyezmény célkitűzéseinek megfelelően a Pannon biogeográfiai régió teljes növényvilágának genetikai sokféleségét célozza megőrizni, beleértve mind a vadonélő, mind pedig az emberi élelmezést szolgáló mezőgazdasági és zöldségnövények genetikai állományát is. Mindezeket a nemzetgazdasági szempontból leghatékonyabban és költségtakarékos módon, a meglévő tudást és a kiépített infrastruktúrát optimálisan felhasználva közkincsként szeretnénk megóvni. A természeti kincsek ezen értékes gyűjteménye hatalmas jelentőséggel bír a biodiverzitás megőrzése szempontjából nemzeti, európai és globális szinten, valamint hozzájárul a 2010-re kitűzött biodiverzitási célok eléréséhez.

A Pannon Magbankban tárolt növényi genetikai anyag, vagyis a hazai flóra magjainak gyűjtését a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézete koordinálja hazai botanikusok és helyi ismeretekkel rendelkező szakembereinek bevonásával.

A Pannon Magbankban a begyűjtött magmintákat szárítva, hűtve tárolják majd. A teljes biztonság érdekében minden magból őrizni fognak egy példányt a vácrátóti Ökológiai és Botanikai Intézetben is. Illetve lesz egy nagyon fontos harmadik sorozat is, ez az Aggteleki Nemzeti Park területén található, Esztramos hegy hajdani bányajáratába kerül, amely természeti katasztrófa esetén is teljes biztonságot nyújt. A Pannon Magbank tápiószelei és vácrátóti gyűjteménye a nagyközönség számára is megtekinthető lesz.

Az öt éves program végére a szakemberek a hazai, őshonos vadon élő növények ötven százalékát (legalább 800 növényfaj több tételét) szeretnék begyűjteni. A Pannon Magbank egyrészt biztonsági tárolóként fog szolgálni, hogy a veszélyeztetett növényfajok vadon élő populációi váratlan kár vagy környezeti katasztrófa miatt bekövetkező hirtelen pusztulás vagy csökkenés esetén se pusztuljanak ki. Másrészt lehetőséget nyújt a genetikai változások felmérésére, a növénytársulások stabilitásának és változatosságának fenntartását célzó vizsgálatokra. Bizonyos növényfajok kutatási célú felhasználása során a magbank kutatási anyagot biztosít, így elkerülhető az eredeti élőhelyek felesleges bolygatása.

A szakemberek egy kísérleti vizsgálatot is elvégeznek majd, amely megerősíti, hogy mennyire hasznos egy vészhelyzetekre létrehozott génbanki gyűjtemény. A kísérlet során az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet munkatársai a Kiskunsági Nemzeti Park homoki gyep mintaterületén megpróbálkoznak a klímaváltozás által veszélyeztetett fajok visszatelepítésével.