Napvilágot láttak a természet értékeiről és értékeléséről, valamint a vadon élő fajok fenntartható használatáról szóló IPBES világjelentések

image description >
image description

A biológiai sokféleség és ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésével foglalkozó kormányközi platform (IPBES) nyilvánosságra hozta a természet értékeiről és értékeléséről készített jelentését, miután 139 kormány delegáltjai elfogadták annak tartalmát. Emellett napvilágot látott a vadon élő fajok fenntartható használatáról szóló jelentés is, amely 33 ország nyolcvanöt szakértőjének részvételével, több mint 6200 tudományos publikáció felhasználásával készült.

A természet értékeiről és értékeléséről készített jelentés készítése során a kutatók több mint 13.000 tanulmány elemzésére építve amellett érvelnek, hogy a természet értékei sokfélék és többféle dimenzióban értelmezhetők. Legalább ötven különböző értékelési módszert azonosítottak, amellyel e sokféle értékek megragadhatók és kifejezhetők. Mégis, a jelenlegi döntéshozatali folyamatok gyakran figyelmen kívül hagyják a természet értékeit, és amikor figyelembe veszik őket, akkor is szinte kizárólag a gazdasági hasznot hozó értékekre koncentrálnak. Például a mezőgazdasági döntéshozatal során elsősorban az intenzív művelésre – a mezőgazdasági termelékenység fokozására – törekednek, de nem veszik figyelembe a hagyományos kisparcellás földművelés biológiai sokféleség fenntartásában játszott szerepét, vagy a kulturális örökségre és személyes identitásra gyakorolt hatását. A jelentés szerint ez az egyik fő akadálya a fenntarthatósági átmenet megvalósításának.

Magyar szakértőként Dr. Kelemen Eszter, az ESSRG Nonprofit Kft. vezető kutatója koordináló vezető szerzőként vett részt a jelentés elkészítésében, elmondta, hogy munkájuk során számos szakpolitikai intézkedést elemeztek, hogy jó gyakorlatokat és jövőbeli lehetőségeket azonosítsanak a természet értékeinek kiegyensúlyozott figyelembevételére. „Igazságosabb és fenntarthatóbb jövő csak úgy érhető el, ha a politikai és gazdasági döntéshozók figyelembe veszik a gazdasági értékeken túl a helyi és őslakos közösségek értérendjét is, és mindannyian tiszteletben tartjuk a természet értékeinek változatosságát. A jelentés utolsó fejezete útmutatást nyújt ehhez, valamint cselekvési és kapacitásfejlesztési lehetőségeket azonosít minden értintett számára.” – mondta Kelemen Eszter.

Ana María Hernández Salgar, az IPBES elnöke szerint: „A természet értékeiről és értékeléséről szóló IPBES jelentés által nyújtott információ, elemzés és eszközök hozzájárulhatnak a Fenntartható Fejlődési Célok eléréséhez, és elősegíthetik, hogy döntéseink a természet és az emberek számára is jobb – értékalapúbb – eredményekre vezessenek.”

A vadon élő fajok fenntartható használatáról szóló értékelés megállapítja, hogy emberek milliárdjainak élete és megélhetése függ körülbelül 50.000 vadon élő faj meglététől, hiszen nap mint nap élelemként, energiaforrásként, nyersanyagként, gyógyszerként, rekreáció vagy inspiráció céljából és számos más, az emberi jóléthez létfontosságú módon használják azokat. Emberi táplálékként több mint 10.000 vadon élő fajt betakarítására kerül sor és 2,4 milliárd embernek – vagyis a világon minden harmadik embernek – tűzifára van szüksége a főzéshez.

Az IPBES elnöke szerint „A vadon élő fajok használata szinte minden emberi közösség létfontosságú része. A IPBES 2019-ben megszületett globális értékelése arra hívta fel a világ figyelmét, hogy a fajok közvetlen kiaknázása az egyik fő oka annak, hogy jelenleg 1 millió növény- és állatfaj kipusztulás fenyeget. A vadon élő fajok fenntartható hasznosítása csak akkor lehetséges, ha az a legjobb ismeretek és bizonyítékok alapján történik.” Ehhez nyújt segítséget a vadon élő fajok fenntartható használatáról szóló értékelés a döntéshozók számára.